Esittely

Palvelumme tarkoitus

Me haluamme ehkäistä lasten koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia sekä tukea vanhempien jaksamista ja vanhemmuutta.

Haluamme tarjota oikea-aikaisesti varhaisen vaiheen vaikuttavaa palvelua sekä hoidollista tukea neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja heidän perheilleen.

Yhteiskunnallisella tasolla haluamme kohdentaa neuropsykiatrisia oireita omaavien lasten palveluita tarkoituksenmukaisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa sekä lisätä lasten ja perheiden toimintakykyä.

Vinke PRO kuntoutus soveltuu myös aikuisille psyykkisen ja fyysisen kuormittumisen alentamiseen ja aistijärjestelmän tasapainottumiseen.
.

AISTIYLIHERKKYYDET LIEVENTYVÄT

Normalisoimalla aistijärjestelmän toimintaa aistiyliherkkyyksiä voidaan lieventää tai jopa poistaa kokonaan.

KESKITTYMINEN PARANEE

Aistijärjestelmän epätarkoituksen mukaisesta toiminnasta johtuvia keskittymisen ongelmia voidaan helpottaa.

MOTORINEN TOIMINTA KEHITTYY

Poikkeavasta aistitiedon käsittelystä johtuvia motorisia ongelmia voidaan kuntouttaa.

OPPIMINEN HELPOTTUU

Oppimisen esteitä voidaan vähentää tai jopa poistaa.

APU SOSIAALISIIN TILANTEISIIN

Sosiaalisten tilanteiden kuormitusta ja impulsiivista käyttäytymistä voidaan lieventää.

VINKE Digi

ETÄKUNTOUTUS

 

Konsultaatiota ja etäkuntoutusta keskittymisen sekä impulsiivisuuden ongelmiin.

 

150€ / 1h Videoyhteys

 

Sisältää harjoitteet ja VINKE musiikin.

Neuropsykiatrinen valmennus

NEUROPSYKIATRINEN
VALMENNUS

 

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta

 

90€ / 1h Vastaanottokäynti

VINKE PRO

HENKILÖKOHTAINEN KUNTOUTUS

 

Tukea lapsen, nuoren ja aikuisen keskittymiseen, tunteiden säätelyn haasteiden, levottomuuden ja hermoston ylivireystason rauhoittamiseen.

 

Kokonaisvaltainen aistijärjestelmän tutkimus ja henkilökohtaisesti räätälöity kuntoutusohjelma.

 

VINKE PRO kuntoutuksella kuntoutetetaan auditiivisen (kuulo), visuaalisen (näkö), vestibulaarisen (tasapaino) ja refleksijärjestelmän ongelmia.

Kysy lisää