Impulsiivinen käytös lapsella

Lapsen on vaikea säädellä tunteitaan. Impulssikontrolli on hyvin heikko ja lapsi voi käyttäytyä jopa aggressiivisesti.

”Kuppi menee nurin” helposti tilanteissa ja lapsen voi olla vaikea päästä asian yli. Lapsella on voimakasta tunteisiin jumittumista. Lapsi voi räjähtää herkästi ja joskus jopa odottamatta. Tavarat ympärillä saattavat lentää impulssikontrollin pettäessä.

Lapsi lyö herkästi ja toistuvasti, mutta hän ei ikään kuin ehdi reagoimaan tilanteessa muulla tavalla. Lapsen tunnetila saattaa muuttua hetkessä ja hän ei pysty hallitsemaan raivareitaan. Jälkeenpäin lapsi ymmärtää kyllä tehneensä väärin ja on siitä pahoillaan. Joskus voi olla, että lapsi ei välttämättä muista koko tilanteesta mitään jälkikäteen, kun on rauhoittunut.

Vanhemmilla on usein tunne, että lapsen tunteiden säätelyn haasteet eivät ole normaalia ja lapsi muuttuu hetkessä eri lapseksi. Asioista puhuttaessa lapsi kyllä ymmärtää, kuinka tilanteissa tulisi toimia, mutta hän ei vaan pysty kontrolloimaan käytöstään.

Koulussa ja päiväkodissa voi tulla yllättäviä reagointeja etenkin sosiaalisissa tilanteissa, välitunneilla, leikeissä ja esimerkiksi ennalta arvaamattoman äkillisen äänen tullessa. Lapsi voi näissä hetkissä käyttäytyä impulsiivisesti, vaikka lapsi tietää, että näin ei saa käyttäytyä ja toimia. Tilanteiden selvittämiset ovat vaikeita, koska lapsi ei meinaa päästä tunnetilasta irti.

KUULOSTAAKO NÄMÄ TUNTEIDEN SÄÄTELYN HAASTEET TUTUILTA?

Lapsen hallitsemattoman impulsiivisen käytöksen taustalta löytyy usein aktiivinen primitiivirefleksi nimeltään moro-refleksi.

Moro-refleksi aiheuttaa aistijärjestelmän herkistymistä, arkuutta, impulsiivisuutta ja tahatonta tunteen purkautumista voimakkaallakin ja yllättävällä tavalla. Lapsi voi toimia hyökkäävästi ja säikkyy helposti. Monesti ajatellaan, että lapsi toimii näin tahallisesti ja tulee näin väärin ymmärretyksi.

Lapsi varmistelee yleensä asioita paljon etukäteen ja itsetunto voi olla alhainen, koska lapsi alisuoriutuu kykyihinsä nähden. Sosiaaliset suhteet voivat olla vaikeita moro-refleksin vuoksi ja lapsi on yleensä hyvin herkkä ja väsyy helposti.

Moro-refleksi voidaan todeta VINKE PRO -vastaanotolla tehtävässä aistijärjestelmän tutkimuksessa. Mikäli refleksi todetaan tutkimuksissa, niin lapselle annetaan henkilökohtainen harjoite, jonka avulla impulsiivista käytöstä voidaan lieventää merkittävästi tai poistaa kokonaan.