Moro-refleksi

Moro-refleksi on yksi primitiivireflekseistä. Primitiivirefleksit ovat liikkeitä tai liikemalleja, jotka kehittyvät sikiövaiheessa ja ovat tärkeitä vastasyntyneen elämän varmistamisessa. Hermolihasjärjestelmän kehittyessä primitiivirefleksit vaimenevat riittävän käytön seurauksena seuraavan kehitysvaiheen ja refleksin tieltä. Usein kuitenkin seuraava kehitysvaihe ja toimintaa ohjaava refleksi aktivoituu, vaikka edellinen olisi vielä sammumatta, jolloin refleksi jää kokonaan tai osittain päälle. Tällöin refleksi jää haittamaan toimimista, oppimista, keskittymistä, suunnittelukykyä ja stressinsietoa sekä altistavat meitä kivuille, säryille ja eriasteisille loukkaantumisille.

 

Moro-refleksi näyttäytyy usein:
• Arkuutena, hyökkäävyytenä, säikkymisenä ja impulsiivisuutena.
• Yliherkkyytenä, ylireagointina, mielialan vaihteluina, ennalta-arvaamattomana ja äkillisenä käytöksen muutoksena ja hermostuneisuutena.
• Keskittymisen ja tarkkaavuuden suuntaamisen vaikeutena.
• Vaikeutena suhtautua yllättäviin ja odottamattomiin tilanteisiin tai äkillisiin tilanteiden muutoksiin.
• Heikkona pettymyksen sietämisenä ja pettymystilanteet voivat purkautua voimakkainakin tunteiden purkauksina.
• Alisuoriutumisena opiskelussa tai sosiaalisissa suhteissa.
• Heikkona itsetuntona.
• Erilaisina pelkoina.
• Tasapaino ja kuulon erottelun ongelmina.
• Stressiherkkyytenä ja kuormittumisena.

 

 

Moro-refleksijäänteen kuntouttaminen

Vanhemmat usein tunnistavat lapsestaan moro-refleksille tyypillisiä piirteitä. Osalla lapsista esiintyy vain muutamia edellä mainituista piirteistä ja osalla voi olla useitakin. Tällöin on hyvä ottaa yhtyettä koulutettuun ammattilaiseen, joka voi tarkistaa moro-refleksin jäänteen muutamien testien avulla. Mikäli moro-refleksi todetaan tutkimuksissa, niin asiakkaalle annetaan harjoitusohjelma, jonka avulla refleksijäänne voidaan poistaa. Moro-refleksin kuntouttaminen on erittäin tärkeää lapsen itsetunnon kehittymisen ja vahvistamisen kannalta sekä koulumotivaation ylläpitämisen kannalta.

Kirjoittaja: Hannu Hätinen