ADHD-tyyppiset oireet

VINKE PRO tuloksellista kuntoutusta
aistijärjestelmän ongelmiin.

”Lapsellani on ADHD ja aistisäätelyn ongelmia ja koulussa on ollut vaikeaa. VINKEN

käytön seurauksena lapseni keskittyminen on selvästi parantunut ja koulunkäynti helpottunut.

Itselläni on myös ADHD. Olen kokenut melun ja taustaäänet ryhmätilanteissa vaikeana. VINKE

PRON kautta olen saanut apua.  Enää melu ja taustaäänet eivät häiritse eivätkä kuormita minua.

Pystyn myös keskittymään paremmin ja minun on helpompi toimia ryhmätilanteissa.”

Katja, kahden erityislapsen äiti.

 

ADHD -tyyppiset oireet

Kaipaatteko apua aistijärjestelmän ongelmiin tai ADHD-tyyppisiin oireisiin?

VINKE PRO-kuntoutuksen avulla voidaan kuntouttaa laaja-alaisesti sekä kokonaisvaltaisesi aistijärjestelmän häiriöitä. Yli 90 % asiakkaistamme ovat saaneet apua VINKE PRO-kuntoutuksesta aistiyliherkkyyksiin sekä tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksiin.

Ylivilkkauden, impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden taustalla voi olla ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. ADHD:n kanssa voi esiintyä usein samanaikaisesti myös muita häiriöitä, kuten motoriikan ja aistitiedon käsittelyn ongelmia sekä oppimisvaikeutta. Myös aistijärjestelmän häiriöt voivat aiheuttaa ylivilkkautta, impulsiivisuutta, keskittymisongelmia sekä oppimisen haasteita.

Olemme kuntouttaneet aistijärjestelmän ongelmia yli 10 vuoden ajan ja tuhannet henkilöt ovat saaneet apua VINKE PRO-kuntoutuksesta.

VINKE PRO

 

VINKE PRO-kuntoutusta järjestetään Oulussa, Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa.

Paikkoja rajoitetusti.

Tiedustele: mobile +358 50 411 2387, email: info@audiobalance.fi

 

Lue käyttökokemuksia >

 

Pyydä tarjous >