ADHD-tyyppiset oireet

VINKE PRO tuloksellista kuntoutusta
aistijärjestelmän ongelmiin.

Kaipaatteko apua aistijärjestelmän ongelmiin tai ADHD -tyyppisiin oireisiin?

VINKE PRO kuntoutuksen avulla voidaan kuntouttaa laaja-alaisesti sekä kokonaisvaltaisesti aistijärjestelmän häiriöitä. Ylivilkkauden, impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden taustalla voi olla ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. ADHD:n kanssa voi esiintyä usein samanaikaisesti myös muita häiriöitä, kuten motoriikan ja aistitiedon käsittelyn ongelmia sekä oppimisvaikeutta.

Hyödyt VINKE PRO kuntoutuksessa

Tarkkaavaisuuden suuntaaminen olennaiseen

Normalisoimalla aistijärjestelmän toimintaa tarkkaavaisuuden suuntaaminen olennaiseen paranee.

Aistikuorman käsittely paranee

Suoritustaso paranee, kun aistijärjestelmän toiminta saadaan normalisoitua.

Oman elämän hallinta

Itsenäinen arjen hallinta tulee lähemmäksi omaa ikätasoa.

Sosiaalisiin tilanteiden helpottuminen

Sosiaalisten tilanteiden kuormitusta ja impulsiivista käyttäytymistä voidaan lieventää.

Arkipäivän jaksaminen paranee

Arkipäivän jaksaminen paranee, kun saadaan aistikuormaa vähennettyä kuntoutuksen avulla.

VINKE PRO Edut

  • Henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma
  • Yksilöllinen harjoitusohjelma
  • Helpot ja yksinkertaiset harjoitteet
  • Asiantuntija kulkee kanssasi läpi kuntoutuksen

Kysy tarjous

Kysy tarjous VINKE PRO kuntoutusohjelmasta

Sinun tulee hyväksyä tietosuojakäytänteemme ennen viestin lähettämistä. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Asiakkaista
92
%
suosittelee kuntoutusta
VINKE PRO kuntoutusta
260
vuonna 2017
TOIMIMME
4
suuressa kasvukeskuksessa

Kuinka kuntoutus etenee

Kesto 6 kk

1. Tutkimuskäynti

Kokonaisvaltainen aistijärjestelmän tutkimus standardoiduin testein

2. Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Tutkimuksen perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

3. Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtaiset, muutaman minuutin mittaiset harjoitteet kotona tehtäväksi.

4. Seurantakäyntii

Kuntoutuksen kehityksen seuranta ja uusien harjoitteiden ohjeistaminen

Käyttäjäkokemukset VINKE PRO kuntoutuksesta

VINKE PRO-kuntoutus, kahden erityislapsen äiti Katja

”Lapsella on ADHD ja aistisääntelyn ongelmia ja koulussa ollut vaikeaa. VINKEN käytön seurauksena keskittyminen on selvästi parantunut. Itsellä myös ADHD. Olen kokenut melun ja häiriöäänet ryhmätilanteissa vaikeana. VINKE PRON kautta kahden viikon jälkeen en kokenut melua enää häiritseväksi eikä se enää kuormittanut.”.

VINKE PRO-kuntoutus, Paavo, 9-vuotta

"Paavo on ollut hyvin impulsiivinen ja levoton lapsi. Paavon on ollut vaikea sietää pettymyksiä ja impulsiivisuus on aiheuttanut haasteita myös kaverisuhteissa ja koulunkäynnissä. VINKE PRO-kuntoutuksen myötä Paavon impulsiivisuus ja levottomuus ovat huomattavasti rauhoittuneet. Paavolla ei tule enää riitoja kavereiden kanssa, kuten aiemmin, ja kaverisuhteiden luominen ja ylläpitäminen onnistuu. Myös motoriset taidot ovat parantuneet ja jalkapallon pelaaminen sujuu paremmin. Paavo pystyy nykyään sietämään pettymyksiä entistä paremmin ja hänen unen laatunsa on parantunut. Myös opettajat koulusta ovat kertoneet Paavon vanhemmille, että koulunkäynnissä on tapahtunut käänne parempaan." .

VINKE PRO-kuntoutus, Mikko, 8-vuotta

"Ennen VINKE PRO-kuntoutusta Mikolla meni jopa useita tunteja läksyjen tekemiseen. VINKE PRO-kuntoutuksen myötä Mikko suoriutuu kotiläksyistä huomattavasti nopeammin. Myös Mikon käsiala on parantunut VINKE PRO-kuntoutuksen aikana, eikä Mikko ole enää saanut lisätehtäviä epäselvän käsialan vuoksi. Ennen VINKE PRO-kuntoutusta Mikolla oli vaikeuksia puheen ymmärtämisessä, mutta nyt puheen ymmärtäminen on Mikolle huomattavasti helpompaa. VINKE PRO-kuntoutuksen avulla Mikon keskittyminen on parantunut. Mikko pystyy nyt keskittymään pidempiä jaksoja ja hän on myös rauhoittunut. VINKE PRO-kuntoutuksen myötä Mikon oma-aloitteisuus on lisääntynyt ja Mikko pystyy tekemään tehtäviä ilman keskeytystä. Myös Mikon oman toiminnanohjaus on huomattavasti parantunut. VINKE PRO-kuntoutus on kehittänyt Mikon motorisia taitoja. Mikko harrastaa jääkiekkoa ja VINKE PRO-kuntoutuksen kautta jääkiekon pelaamisessa on merkittävää kehittymistä. Mikon ruokailutilanteet kotona ovat myös rauhoittuneet. Ennen Mikolla oli kiire pois ruokapöydästä ja oli vaikea istua paikoillaan tuolilla. Mikon koulutodistus on myös parantunut VINKE PRO-kuntoutuksen myötä.".