Asperger | VINKE

Asperger

Aspergerin oireyhtymä on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka luetaan autisminkirjon häiriöihin.

SOITA JA VARAA AIKA » HELPOTUSTA ARKEEN »

Hyödyt VINKE PRO -kuntoutuksessa

Tarkkaavaisuuden suuntaaminen olennaiseen

Normalisoimalla aistijärjestelmän toimintaa tarkkaavaisuuden suuntaaminen olennaiseen paranee.

Aistikuorman käsittely paranee

Suoritustaso paranee, kun aistijärjestelmän toiminta saadaan normalisoitua.

Oman elämän hallinta

Itsenäinen arjen hallinta tulee lähemmäksi omaa ikätasoa.

Sosiaalisiin tilanteiden helpottuminen

Sosiaalisten tilanteiden kuormitusta ja impulsiivista käyttäytymistä voidaan lieventää.

Arkipäivän jaksaminen paranee

Arkipäivän jaksaminen paranee, kun saadaan aistikuormaa vähennettyä kuntoutuksen avulla.

VINKE PRO Edut

  • Henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma
  • Yksilöllinen harjoitusohjelma
  • Helpot ja yksinkertaiset harjoitteet
  • Asiantuntija kulkee kanssasi läpi kuntoutuksen

Kysy tarjous

Kysy tarjous

Sinun tulee hyväksyä tietosuojakäytänteemme ennen viestin lähettämistä. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Asiakkaista
92
%
suosittelee kuntoutusta
VINKE PRO kuntoutusta
347
vuonna 2019
TOIMIMME
4
suuressa kasvukeskuksessa

Vastaanotot

Helsinki

Tampere

Kuopio

Oulu

Käyttäjäkokemukset VINKE PRO kuntoutuksesta

VINKE PRO-kuntoutus, kahden erityislapsen äiti Katja

”Lapsella on ADHD ja aistisääntelyn ongelmia ja koulussa ollut vaikeaa. VINKEN käytön seurauksena keskittyminen on selvästi parantunut. Itsellä myös ADHD. Olen kokenut melun ja häiriöäänet ryhmätilanteissa vaikeana. VINKE PRON kautta kahden viikon jälkeen en kokenut melua enää häiritseväksi eikä se enää kuormittanut.”.

VINKE PRO-kuntoutus, Paavo, 9-vuotta

"Paavo on ollut hyvin impulsiivinen ja levoton lapsi. Paavon on ollut vaikea sietää pettymyksiä ja impulsiivisuus on aiheuttanut haasteita myös kaverisuhteissa ja koulunkäynnissä. VINKE PRO-kuntoutuksen myötä Paavon impulsiivisuus ja levottomuus ovat huomattavasti rauhoittuneet. Paavolla ei tule enää riitoja kavereiden kanssa, kuten aiemmin, ja kaverisuhteiden luominen ja ylläpitäminen onnistuu. Myös motoriset taidot ovat parantuneet ja jalkapallon pelaaminen sujuu paremmin. Paavo pystyy nykyään sietämään pettymyksiä entistä paremmin ja hänen unen laatunsa on parantunut. Myös opettajat koulusta ovat kertoneet Paavon vanhemmille, että koulunkäynnissä on tapahtunut käänne parempaan." .

VINKE PRO-kuntoutus, Mikko, 8-vuotta

"Ennen VINKE PRO-kuntoutusta Mikolla meni jopa useita tunteja läksyjen tekemiseen. VINKE PRO-kuntoutuksen myötä Mikko suoriutuu kotiläksyistä huomattavasti nopeammin. Myös Mikon käsiala on parantunut VINKE PRO-kuntoutuksen aikana, eikä Mikko ole enää saanut lisätehtäviä epäselvän käsialan vuoksi. Ennen VINKE PRO-kuntoutusta Mikolla oli vaikeuksia puheen ymmärtämisessä, mutta nyt puheen ymmärtäminen on Mikolle huomattavasti helpompaa. VINKE PRO-kuntoutuksen avulla Mikon keskittyminen on parantunut. Mikko pystyy nyt keskittymään pidempiä jaksoja ja hän on myös rauhoittunut. VINKE PRO-kuntoutuksen myötä Mikon oma-aloitteisuus on lisääntynyt ja Mikko pystyy tekemään tehtäviä ilman keskeytystä. Myös Mikon oman toiminnanohjaus on huomattavasti parantunut. VINKE PRO-kuntoutus on kehittänyt Mikon motorisia taitoja. Mikko harrastaa jääkiekkoa ja VINKE PRO-kuntoutuksen kautta jääkiekon pelaamisessa on merkittävää kehittymistä. Mikon ruokailutilanteet kotona ovat myös rauhoittuneet. Ennen Mikolla oli kiire pois ruokapöydästä ja oli vaikea istua paikoillaan tuolilla. Mikon koulutodistus on myös parantunut VINKE PRO-kuntoutuksen myötä.".