Autismin kirjo

VINKE PRO tuloksellista kuntoutusta
aistijärjestelmän ongelmiin.

"Essillä on diagnosoitu määrittelemätön autismi. Ennen kuntoutusta Essi oli vain kotona eikä halunnut käydä esimerkiksi kaupungilla. VINKE PRO-kuntoutuksen myötä Essin sosiaalisuus on lisääntynyt ja Essi on alkanut käydä tapaamassa kavereitaan kaupungilla. Ennen kuntoutusta Essin oli vaikea pyytää koulussa apua opettajilta ja avun pyytäminen aiheutti paniikkia ja ahdistusta. VINKE PRO-kuntoutuksen jälkeen Essi pystyy pyytämään koulussa apua, kun hän sitä tarvitsee. VINKE PRO-kuntoutuksen jälkeen Essi on alkanut ottamaan omaa tilaa ja haluaa hoitaa itse omia asioitaan. VINKE PRO-kuntoutus on auttanut Essiä tulemaan ulos kuorestaan." 

Essin äiti

 

Autismin kirjon häiriöt ovat neurobiologisia tiloja, joihin kuuluvat autismi, Aspergerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö, laaja-alainen kehityshäiriö ja epätyypillinen autismi. Autismin kirjo on hyvin monimuotoinen ja se ilmenee jokaisella kirjon henkilöllä hyvin yksilöllisesti. Kaikkien autismin kirjon henkilöiden käyttäytymisessä voidaan kuitenkin huomata yhteisiä näkyviä ja tunnistettavia piirteitä. Autismin kirjon diagnosointi vaatii erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä.

Autismin kirjon tiloille on ominaista poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa, kaavamainen käyttäytyminen ja kiinnostuksen kohteiden rajoittuneisuus. Myös poikkeavuutta aistitiedon käsittelyssä ja jäsentämisessä esiintyy. Autismikirjon henkilöillä voi esiintyä esimerkiksi yli- ja aliherkkyyksiä liittyen ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin. Lisäksi autismin kirjon henkilöitä yhdistää erityinen stressiherkkyys. Aistitiedon käsittelyn toimivuus tai poikkeavuus sen toiminnassa vaikuttaa merkittävästi henkilön osallistuvuuteen omaan arkeensa. Mikäli kehon ja aistien toiminta yhtenä kokonaisuutena on puutteellista, niin tämä vaikeuttaa monia elämän osa-alueita ja heikentää henkilön osallistuvuutta omaan arkeensa.

 

VINKE PRO –kuntoutuksesta apua aistiyliherkkyyksiin

VINKE PRO –kuntoutuksessa tutkitaan aistijärjestelmä kokonaisvaltaisesti. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, millä aistijärjestelmän osa-alueella on ongelmia. Tutkimustulosten perusteella tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja annetaan henkilökohtainen harjoitusohjelma. Harjoitusohjelmien avulla aktivoidaan aistitiedon käsittelyn kannalta tärkeimpiä aistikanavia, hyödynnetään kuntoutujan aistikokemuksia ja tarkoituksenmukaista reagointia niihin. Harjoitteiden avulla voidaan parantaa kuntoutujan aivojen tapaa käsitellä ja jäsentää aistimuksia, ja näin normalisoida aistimuksiin reagointia.

 

Pyydä tarjous