Blogi

Vaikeudet aistitiedon käsittelyssä

Aistien kautta tuleva tieto ja sen käsittely vaikuttavat laaja-alaisesti siihen, miten omasta kehosta ja ympäristöstä tulevaa tietoa tulkitaan ja miten ympäristöön reagoidaan. Aistitiedon käsittely vaikuttaa muun muassa vireystason ja tarkkaavuuden säätelyyn, uusien taitojen oppimiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Toisaalta myös näillä mainituilla taidoilla on vaikutusta siihen, miten aistitietoa jäsennetään ja tulkitaan.