Hyödyt

VINKE auttaa oppimisessa, vieraan kielen opiskelussa,
hahmottamisongelmissa, keskittymisvaikeuksissa.

Mitä hyötyä VINKEn kuuntelusta on?

  • apua ADHD-tyyppisiin oireisiin

  • aistiyliherkkyydet helpottuvat

  • oppiminen helpottuu

  • kielten oppiminen helpottuu

  • keskittymiskyky paranee

  • tarkkaavuuden ongelmat helpottuvat

  • hahmottamiskyky paranee

Oppimisvaikeuksiin

VINKE-musiikkikuntoutuksen käyttö helpottaa Turun yliopiston tutkimuksen mukaan vieraan kielen tavujen ja äänteiden tunnistamista 21%. Aistijärjestelmä rauhoittuu siten, että aistijärjestelmä pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Keskittyminen kohdistuu oleellisiin asioihin, esimerkiksi oppimistilanteissa opettajan kuuntelemiseen ja opettajan antamien tehtävien tekemiseen tai kotitilanteissa kotitehtävien tekemiseen.

VINKE PRO-kuntoutuksella voidaan kuntouttaa laaja-alaisesti poikkeavaa aistitiedon käsittelyä tai aistijärjestelmän häiriöitä, joilla tiedetään olevan vaikutusta esimerkiksi oppimiseen.

Lukihäiriön hoitoon

VINKE-musiikkikuntoutuksen auttaa kuulojärjestelmää  toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Tällöin keskittyminen ei enää kohdistu epäoleellisiin ympäristön ääniin, vaan esimerkiksi lukemistilanteissa pystyy keskittymään lukemaansa ja ymmärtämään lukemaansa tekstiä paremmin. Kirjoittaminen tulee myös helpommaksi. Työmuisti paranee, koska kuulojärjestelmä saadaan jäsentymään oikein. Tällöin esimerkiksi luetun ymmärtäminen helpottuu ja kykenee muistamaan lukemansa paremmin tai matemaattisten tehtävien tekeminen helpottuu.

Vieraan kielen oppimisvaikeuksiin

VINKE-musiikkikuntoutuksen käyttö helpottaa tutkimustulosten mukaan vieraan kielen tavujen ja äänteiden tunnistamista 21%. Tällöin pystyy tuottamaan tekstiä oikein vieraalla kielellä sekä vieraan kielen sanojen ääntäminen helpottuu, koska tavut ja äänteet kuulee oikein.

Keskittymisvaikeuksiin

VINKE-musiikkituotetta käyttämällä jäsentymätön kuulojärjestelmä (kuulojärjestelmä, joka ei toimi tarkoituksenmukaisesti) saadaan korjattua, jolloin huomio ei keskity epäoleellisiin ympäristön ääniin ja tapahtumiin, vaan huomion pystyy suuntaamaan oleelliseen. Esimerkiksi luokkatilanteessa  pystyy keskittymään siihen, mitä opettaja ohjaa, sosiaalisissa tilanteissa pystyy keskittymään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja parantuneen keskittymiskyvyn vuoksi kotitehtävien tekeminen helpottuu.

VINKE PRO-kuntoutuksella voidaan kuntouttaa poikkeavasta aistitiedon käsittelystä johtuvia keskittymisvaikeuksia.

ADHD-tyyppisiin oireisiin

Ylivilkkaus, impulsiivisuus tai tarkkaavaisuuden ongelmat saattavat johtua ADHD-tyyppisistä oireista, joiden taustalla on aistijärjestelmän jäsentymättömyys. ADHD-tyyppisiin oireisiin liittyy usein myös auditiivisen hahmottamisen ongelmia. VINKE-musiikkituotteen käytön kautta kuuloärsykkeistä johtuva levottomuus vähenee.

VINKE PRO-kuntoutuksen avulla voidaan kuntouttaa laaja-alaisesti poikkeavan aistitiedon käsittelyn ongelmia, jotka voivat aiheuttaa impulsiivisuutta, tarkkaavuuden ja keskittymisen ongelmia.

Aistiyliherkkyydet

VINKE-musiikkituotetta käyttämällä kuulojärjestelmä, joka ei toimi tarkoituksenmukaisesti, saadaan korjattua, jolloin kykenee erottamaan epäoleelliset tai oleelliset ympäristön äänet toisistaan. Tällöin kaikki ympäristön äänet eivät kuormita kuulojärjestelmää. Ääniyliherkkyyden korjaantuminen helpottaa keskittymään tehtävien tekemiseen, vähentää väsymyksen tai ärtyneisyyden tunnetta sosiaalisten tilanteiden jälkeen, unen laatu voi parantua.

VINKE PRO-kuntoutuksen avulla voidaan kuntouttaa laaja-alaisesti aistiärsykkeisiin yliherkästi tai heikosti reagoivia henkiöitä.

 

Asentohuimaukseen

VINKE PRO-kuntoutuksen avulla voidaan kuntouttaa vestibulaarijärjestelmää eli tasapainojärjestelmää, jonka jäsentymättömyys voi aiheuttaa hyvänlaatuista asentohuimausta.