Innovaatio | VINKE

Innovaatio

Innovatiivinen kuntouttava musiikkituote

VINKE on uusi innovatiivinen kuntouttava musiikkituote, joka muokkaa kuulojärjestelmän prosessointia. Musiikissa on käytetty patentointiprosessilla suojattua menetelmää, joka auttaa käyttäjää prosessoimaan kuulemansa helpommin. VINKEn säännöllinen käyttö tuo monia hyötyjä, kuten oppimisen helpottuminen, taustaäänien häiritsevyyden väheneminen ja keskittymiskyvyn paraneminen.

VINKEÄ voidaan käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin.

Innovaation takana Hannun kokemus

Koulu oli vaikeaa Hannu Hätiselle nuorena. Hänen kouluarvosanansa ja todistuksensa olivat jatkuvasti heikkoja. Hannu oli kyllä fiksu ja älykäs, mutta tietämättään hän kärsi kielellisistä erityisvaikeuksista. Heikkojen arvosanojen lannistamana Hannu päätti unohtaa akateemisen koulutuksen tavoittelun peruskoulun päättymisen jälkeen. Sen sijaan Hannu suuntautui ruumiilliseen työhön.

Hannu alkoi kärsiä selkärankareumasta vuonna 1993 ja hänelle tuli entistä vaikeammaksi jatkaa fyysisesti vaativissa tehtävissä. Hannu joutui kohtaamaan sen tosiasian, että hän tarvitsi aikuisena uudelleenkoulutusta. Aluksi tilanne vaikutti ylivoimaisen haastavalta, koska opiskelu oli ollut niin vaikeaa Hannulle aiemmin, muun muassa vieraiden kielten opiskelu oli ollut erityisen haastavaa.

Tässä tilanteessa Hannu alkoi selvittää tietoa metodeista, jotka voisivat auttaa häntä oppimaan. Hannu löysi kuulon erottelukykyä parantavan harjoittelun (ADT), joka oli uutta Suomessa 1990-luvulla. Hannusta tuli tiettävästi ensimmäinen suomalainen, joka kävi läpi kyseisen kuntoutuksen. Sen jälkeen Hannun läheiset ja tuttavat hämmästelivät hänessä tapahtunutta muutosta. Hannu sai lisää itseluottamusta ja vaikka opiskelu oli aiemmin ollut hänelle ylitsepääsemättömän vaikeaa, seuraavan 11 vuoden aikana hän suoritti neljä eri ammattitutkintoa, joista kaksi englanninkielellä.

 

Koska Hannu oli omakohtaisesti kokenut kuulon erottelukykyä parantavan harjoittelun (ADT) vaikutukset omassa elämässään, Hannua alkoi kiinnostaa mahdollisuus auttaa muita, jotka ovat kärsineet oppimisvaikeuksista. Hannu kouluttautui terapeutiksi erikoistuen sensomotoriseen terapiaan, psykoterapiaan ja perheterapiaan. Terapeuttina työskennellessään hän kehitti menetelmän, joka korostaa auditiivisen prosessoinnin yksilöllisiä eroja oikean ja vasemman aivopuoliskon välillä.

Nähdessään menetelmän merkittävästi hyödyttävän asiakkaitaan, Hannu alkoi miettiä keinoja, joilla menetelmä voitaisiin tuoda avuksi laajemmalle yleisölle. Tähän mennessä Hannu on saanut auttaa yli 3000 ihmistä, lasta ja aikuista oppimaan innovaationsa avulla.

Innovaation taustalla on myös Turun yliopiston tekemä tieteellinen tutkimus. Tutkimukset Turun yliopistossa tehtiin vuonna 2014 ja 2015. Tutkimuksen hypoteesi oli, että aivojen auditiivista prosessointia voidaan muokata metodin avulla. Hypoteesin paikkansapitävyys voitiin vahvistaa kaikkien testihenkilöiden kohdalla.  Tutkimustulosten mukaan vieraan kielen tavujen äänteiden tunnistaminen helpottuu 21%.