Kenelle VINKE soveltuu | VINKE

Kenelle VINKE soveltuu

Oppimisvaikeudet lapsilla

VINKEN käyttö helpottaa tutkimustulosten mukaan vieraan kielen tavujen ja äänteiden tunnistamista 21%. Aistijärjestelmä rauhoittuu siten, että aistijärjestelmä pystyy toimimaan tarkoituksen mukaisesti. Keskittyminen kohdistuu oleellisiin asioihin, esimerkiksi oppimistilanteissa opettajan kuuntelemiseen ja opettajan antamien tehtävien tekemiseen.

 

Lukihäiriön hoito

VINKEN avulla kuulojärjestelmä saadaan toimimaan tarkoituksen mukaisesti. Tällöin keskittyminen ei enää kohdistu epäoleellisiin ympäristön ääniin, vaan esimerkiksi lukemistilanteissa pystyy keskittymään lukemaansa ja ymmärtämään lukemaansa tekstiä paremmin. Kirjoittaminen paranee, koska tutkimustulosten mukaan tavujen ja äänteiden tunnistaminen paranee 21 %, jolloin kirjoittamisen tuottaminen helpottuu.

 

Vieraan kielen oppimisvaikeudet

VINKEN käyttö helpottaa tutkimustulosten mukaan vieraan kielen tavujen ja äänteiden tunnistamista 21%. Tällöin pystyy tuottamaan tekstiä oikein vieraalla kielellä sekä vieraan kielen sanojen ääntäminen helpottuu, koska tavut ja äänteet
kuulee oikein.

 

Keskittymisvaikeudet

VINKEÄ käyttämällä jäsentymätön kuulojärjestelmä, joka ei toimi tarkoituksen mukaisesti, saadaan korjattua, jolloin huomio ei keskity epäoleellisiin ympäristön ääniin ja tapahtumiin, vaan huomion pystyy suuntaamaan oleelliseen.

 

Ääniyliherkkyys

VINKEÄ käyttämällä pystyy kiinnittämään huomion esitettävään asiaan, jolloin pystyy parempaan vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Työmuisti paranee, jolloin muistaa esitettävän asian avainkohdat helpommin ja tämän vuoksi on rennompi esiintyä. Sosiaalisissa tilanteissa kuulee selkeämmin ja jäsentyneemmin, jolloin ei tarvitse pinnistellä ja keskittyä siihen, että kuulee oikein, vaan pystyy spontaanisti seuraamaan keskustelua ja osallistumaan.

 

Innovaation isä, Hannu Hätinen, on kuntouttanut metodilla yli 3000 henkilöä.

Lue innovaatiosta