Kenelle VINKE soveltuu | VINKE

Kenelle VINKE soveltuu

Ääniyliherkkyys

VINKEÄ käyttämällä pystyy kiinnittämään huomion esitettävään asiaan, jolloin pystyy parempaan vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Työmuisti paranee, jolloin muistaa esitettävän asian avainkohdat helpommin ja tämän vuoksi on rennompi esiintyä. Sosiaalisissa tilanteissa kuulee selkeämmin ja jäsentyneemmin, jolloin ei tarvitse pinnistellä ja keskittyä siihen, että kuulee oikein, vaan pystyy spontaanisti seuraamaan keskustelua ja osallistumaan.

 

Oppimisvaikeudet lapsilla

VINKEN käyttö helpottaa tutkimustulosten mukaan vieraan kielen tavujen ja äänteiden tunnistamista 21%. Aistijärjestelmä rauhoittuu siten, että aistijärjestelmä pystyy toimimaan tarkoituksen mukaisesti. Keskittyminen kohdistuu oleellisiin asioihin, esimerkiksi oppimistilanteissa opettajan kuuntelemiseen ja opettajan antamien tehtävien tekemiseen.

 

 

Vieraan kielen oppimisvaikeudet

VINKEN käyttö helpottaa tutkimustulosten mukaan vieraan kielen tavujen ja äänteiden tunnistamista 21%. Tällöin pystyy tuottamaan tekstiä oikein vieraalla kielellä sekä vieraan kielen sanojen ääntäminen helpottuu, koska tavut ja äänteet
kuulee oikein.

 

Keskittymisvaikeudet

VINKEÄ käyttämällä jäsentymätön kuulojärjestelmä, joka ei toimi tarkoituksen mukaisesti, saadaan korjattua, jolloin huomio ei keskity epäoleellisiin ympäristön ääniin ja tapahtumiin, vaan huomion pystyy suuntaamaan oleelliseen.

 

 

Innovaation isä, Hannu Hätinen, on kuntouttanut metodilla yli 3000 henkilöä.

Lue innovaatiosta