Lisätietoa VINKE DIGI -etäkuntoutuksesta. | VINKE

Lisätietoa VINKE DIGI -etäkuntoutuksesta.

VINKE DIGI

VINKE DIGI -etäkuntoutus on aistijärjestelmän kuntoutusta, jossa asiakas tavataan etänä videopuhelun muodossa. Etäkuntoutuksessa syvennytään impulsiivisuuden ja keskittymisen ongelmiin. Etävastaanoton aikana asiakkaan kanssa käydään asiakkaan täyttämä esitietolomakkeen sisältö läpi sekä tehdään muutamia yksinkertaisia testejä, joissa testaan tasapaino ja refleksit.

Yksinkertaisten testien, haastattelun sekä esitietolomakkeen pohjalta asiakkaalle annetaan harjoitteet kotiin tehtäväksi.

VINKE DIGI -etäkuntoutuksesta on hyötyä henkilöille, joilla on haasteita keskittymisessa ja impulsiivisuudessa. Etäkuntoutuksen avulla voidaan auttaa asiakasta sellaisissa tilanteissa, että esimerkiksi impulsiivisuus on alkanut häiristemään normaalia elämää.

VINKE DIGI etäkuntoutuksen ajanvarauksen jälkeen asiakkalle lähetetään linkki asiakasportaaliin, jossa hän täyttää esitietolomakkeen ennen videovastaanottoa. Etäkuntoutus sisältää yhden videovastaanoton, henkilökohtaiset harjoitteet ja VINKE -musiikin. Ensimmäisellä vastaanotolla tutkitaan mahdolliset ongelmat ja annetaan harjoitteet. Kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä tapaamisesta asiakkaalle varataan etäseuranta-aika, jossa katsotaan yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuksen eteneminen. Palvelun toteuttamiseen asiakas tarvitsee toimivan internet -yhteyden ja kameralla varustetun vastaanottimen (PC, Mac, Tabletti, älypuhelin). VINKE DIGI maksu suoritettaan laskulla tapaamisen jälkeen.

VINKE DIGI -etäkuntoutuksen avulla impulsiivisuuden ja keskittymisen ongelmia voidaan helpottaa merkittävästi, mutta ne eivät kaikkien asiakkaiden osalta poistu kokonaan. Kuntoutuksen myötä kykyä selviytyä jokapäiväisistä toimista voidaan tukea ja helpottaa sekä lisätä henkilön osallistuvuutta omaan arkeensa esimerkiksi neuropsykiatrisen oireyhtymän peruspiirteistä huolimatta. Toimintakyvyn pysyminen hyvänä tukee myös psyykkistä hyvinvointia.

VINKE -terapeuteilla on ammattikorkeakoulukoulutus terveydenhuollon puolelta (sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti) ja/tai Valviran hyväksymä psykoterapeuttitutkinto.

 

Mitä eroa on VINKE DIGI:llä ja VINKE PRO:llä?

VINKE DIGI on henkilökohtaista etäkuntoutusta, joka tapahtuu videoyhteyden avulla.VINKE PRO on henkilökohtainen kuntoutus, jossa asiakas tavataan vastaanottolla, jotka sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. VINKE DIGI:ssä keskitytään ainoastaan impulsiivisuuden ja keskittymisen haasteisiin, kun taas VINKE PRO:ssa kuntoutetaan aistijärjestelmää laaja-alaisemmin. VINKE DIGI -etäkuntoutuksessa seurantakertojen määrä on vähäisempi, jolloin kuntoutuksen kesto on lyhyempi.