Lukihäiriö

VINKE tuo apua oppimisen haasteisiin, ylivilkkauteen ja tarkkaavaisuuden ongelmiin.

Lukihäiriö tarkoittaa lukemisen ja kirjoittamisen häiriötä. Lukivaikeudella ei ole yhteyttä älykkyyden kanssa. Lukihäiriön syyt ovat usein perinnöllisiä ja neurologisia. Lukemisen häiriöihin liittyy usein poikkeavuutta kuulonhahmotuksessa. Lukihäiriön varhainen tunnistaminen ja kuntouttaminen on tärkeää. Varhaisella kuntouttamisella voidaan ennaltaehkäistä sekundäärisiä oireita, kuten itsetunto-ongelmia, häiriökäyttäytymistä, psyykkistä oireilua ja syrjäytymistä.

 

Mistä lukihäiriön voi tunnistaa?

 • Vaikeuksia pitkien sanojen ymmärtämisessä ja ääntämisessä
 • Lukivaikeudesta kärsivän henkilön luetun ymmärtäminen ja/tai lukemistarkkuus ovat häneen ikäänsä, älykkyyteensä ja/tai koulutukseensa nähden odotettua heikompia
 • Lukeminen ei kiinnosta
 • Opintojen eteenpäin vieminen on työlästä
 • Samantyyppisten äänteiden oikeinkuulemisen vaikeus (t-d, p-b)
 • Kirjainten tai kirjainten paikkojen sekoittuminen
 • Kirjainten pois jääminen
 • Ylimääräisten kirjainten esiintyminen
 • Sanojen puuttuminen
 • Lukihäiriön kanssa esiintyy usein samanaikaisesti myös matematiikan ymmärtämisen ja oppimisen vaikeutta, tarkkaavaisuuden ja motoriikan ongelmia
 • Ajan ja aikataulujen hahmottamisen vaikeutta
 • Ongelmia lyhytkestoisen muistin eli työmuistin toiminnassa, mikä muun muassa hidastaa uusien asioiden painamista mieleen ja oppimista
 • Keskittyminen on helposti häiriintyvää

 

VINKE –musiikkikuntoutuksesta apua lukihäiriöön

VINKE –musiikkikuntoutuksen avulla voidaan helpottaa äänteiden ja tavujen tunnistamista. VINKE –musiikkikuntoutus opettaa kuulojärjestelmää käsittelemään ääniä tarkoituksenmukaisella tavalla, sekä helpottaa ja nopeuttaa auditiivista prosessointia, jolloin lukeminen ja kirjoittaminen helpottuu

 

Aloita käyttö >

Tee lukuhäiriötesti »