Tietosuojakäytäntömme | VINKE

Tietosuojakäytäntömme

AUDIOBALANCE EXCELLENCE OY:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

 

Rekisterinpitäjä

AudioBalance Excellence Oy ("AudioBalance")

Y-tunnus: 2608014-1

Martikkalansaari 111, 73100 Lapinlahti

Puhelin: 010 567 4630

Email: info@audiobalance.fi

 

 

Tietoa tietosuojakäytännöstä

Me AudioBalancecessa haluamme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen ja varmistaa, että voit nauttia palveluistamme. Näin ollen meidän on tunnettava palveluidemme käyttötapasi, jotta voimme tarjota erinomaista ja yksilöllistä palvelua juuri sinulle. Tietosuojasi ja henkilötietojesi suojaus ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Siksi haluamme kertoa selkeästi, miten ja miksi keräämme, säilytämme, jaamme ja käytämme henkilötietojasi.

 

Tässä käytännössä määritellään keskeiset tiedot, jotka koskevat henkilötietojasi suhteessa AudioBalanceen. Käytäntöä sovelletaan kaikkiin AudioBalancen palveluihin ja niihin liittyviin palveluihin. AudioBalancen palvelua koskevat ehdot on määritelty Käyttöehdoissamme sekä Toimitus- ja maksuehdoissamme.

 

Saatamme ajoittain kehittää uusia palveluja tai tarjota lisäpalveluja. Jos näiden uusien palvelujen tai lisäpalvelujen käyttöönotto aiheuttaa muutoksia siihen, miten keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi, toimitamme sinulle lisätietoja sekä tarvittavat lisäehdot tai -käytännöt. Ellei näiden uusien palvelujen tai lisäpalvelujen käyttöönoton yhteydessä muuta mainita, niihin sovelletaan tätä käytäntöä.

 

Tämän tietosuojakäytännön tavoitteena on

 • Varmistaa, että ymmärrät, mitä henkilötietoja keräämme sinusta, syyt niiden keräämiseen ja käyttämiseen sekä sen, kenen kanssa jaamme ne.
 • Kuvata, miten käytämme henkilötietoja, jotaka jaat kanssamme, jotta voimme tarjota sinulle parhaan kokemuksen käyttäessäsi AudioBalancen palveluja.
 • Kuvata oikeutesi ja valintasi, jotka liittyvät sinusta keräämiimme ja käsittelemiimme henkilötietoihin, ja se, miten suojaamme yksityisyyttäsi.

 

Toivomme, että tämä auttaa sinua ymmärtämään, miten olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön sisältöä, muista, että on oma valintasi, haluatko käyttää AudioBalancen palveluja.

 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

AudioBalancen asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään

 • Palveluiden tuottamiseen
 • Palveluiden tarjoamiseen ja räätälöimiseen sekä niiden käyttökokemusten parantamiseen, esimerkiksi tarjoamalla räätälöityjä suosituksia, ominaisuuksia ja mainoksia AudioBalance palvelussa tai sen ulkopuolella (mukaan lukien kolmansien osapuolten tuotteet ja palvelut).
 • Asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen.
 • Sen ymmärtämiseen, miten käytät AudioBalancen palveluita, jotta voimme varmistaa palvelun teknisen toimivuuden, kehittää uusia tuotteita ja palveluita sekä analysoida AudioBalancen palveluiden käyttöäsi, mukaan lukien toimintaasi liittyen sovelluksiin, mainoksiin, tuotteisiin ja palveluihin, joita on saatavilla AudioBalancen palvelussa, siihen linkitettyinä tai joita tarjotaan sen kautta.
 • Asiakasviestintään, jota toteutetaan suoraan tai kumppanimme kautta liittyen markkinointiin ja sen kohdentamiseen rekisteröityjä kiinnostavaksi esimerkiksi rekisteröidyistä luotujen profiilien avulla, tutkimukseen, kilpailuihin, kyselyihin ja arvontoihin osallistumiseen sekä myynninedistämisen tarkoituksiin. Viestintää toteutetaan sähköpostitse, ilmoituksilla tai muilla viesteillä, meille antamiesi suostumusten mukaisesti.
 • Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, tilastointiin ja laskutukseen.

 

Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin AudioBalancen ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja AudioBalancen huolella valikoimien yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi rekisteröidystä luotujen profiilien avulla. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton AudioBalancen käyttötarkoitusten kanssa.

 

 

Tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi.
 • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa.
 • Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. käyttäjätunnus ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin palveluihin, asiakkaalle kirjattavaan lausuntoon liittyvät tiedot, tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot, palautteet, reklamaatiot).
 • Laskutus- ja perintätiedot. 
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen) sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja seuraavasti

 • Rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen, tarjouspyynnön tai ajanvarauksen yhteydessä (nimi, puhelinnumero, osoite, ikä, yhteyshenkilö yhteystietoineen, muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot).
 • Käyttäessäsi AudioBalancen palveluita (mm. AudioBalancen verkko- ja mobiilipalvelut sekä AudioBalancen sosiaalisen median kanavat) keräämme tietoa, miten olet palveluitamme käyttänyt (palvelun alkamis- ja päättymisajankohta, käyttämäsi palvelu, käyttämäsi kuuntelukerrat, tekniset tiedot esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja).
 • Erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Näitä tietoja käytetään siihen, että voit rekisteröityä ja osallistua tämäntyyppisiin kamppanjoihin.
 • Kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien mainostajilta ja kumppaneilta, joiden kanssa teemme yhteistöytä AudioBalancen palveluiden tarjoamiseksi. (Lisätietoa kohdassa Tietojen säännönmukaiset luvutukset). Näitä tietoja käytetään siihen, että AudioBalance ja kumppanimme tai palveluntarjoamme voivat lähettää sinulle markkinointiviestintää (sähköpostitse, kun käytät AudioBalancen palveluja, suoraan kolmannelta osapuolelta).

 

 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytämme teknisiä palveluntarjoajia, jotka käyttävät AudioBalancen palveluiden tarjoamisessa tarvittavaa teknistä ympäristöä, erityisesti palveluntarjoajia, jotka isännöivät, tallentavat, hallinnoivat ja ylläpitävät AudioBalancen palveluita, sen sisältöä ja käsittelemiämme tietoja. Käytämme teknisiä palveluntarjoajia, jotka auttavat meitä olemaan asiakkaisiimme yhteydessä Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus -kohdassa kuvaamalla tavalla.

 

Käytämme markkinointi- ja mainontakumppaneita, jotta voimme näyttää sinulle räätälöidympää sisältöä tai ymmärtää paremmin AudioBalancen palveluiden käyttöäsi, jotta voimme tarjota sinulle parempaa palvelua. Saatamme jakaa henkilötietoja markkinointi- tai mainontakummpaneidemme kanssa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jotta voimme lähettää sinulle AudioBalancea koskevia mainosviestejä, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

 

Jos käytät AudioBalancen palveluita, jonka sait tai ostit kolmannelta osapuolelta, kuten mahdolliselta jälleenmyyjältämme, jaamme kyseisen kolmannen osapuolen kanssa henkilötietoja AudioBalancen palveluiden käytöstäsi Rekisterin tietosisältö -kohdassa kuvaamalla tavalla.

 

Tietoja voidaan siirtää AudioBalancen valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja AudioBalancen lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

 

Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat AudioBalancen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton AudioBalacen käyttötarkoitusten kanssa.

 

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

 

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli AudioBalancen myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tässä tapauksessa AudioBalance ilmoittaa sinulle ennen kuin henkilötietosi siirretään ostajalle.

 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

AudioBalance voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

 

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen AudioBalancen palveluiden tarjoamista sinulle ja keskeisiä liiketoiminnan tarkoituksia varten.Tällaisia tarkoituksia ovat esimerkiksi AudioBalancen palveluiden suorituskyvyn ylläpitäminen, tietoihin perustuvien uusia ominaisuuksia ja tarjontaa koskevien liiketoimintapäätösten tekeminen, laillisten velvoitteidemme noudattaminen ja kiistojen ratkaiseminen.

 

Pyynnöstäsi poistamme henkilötietosi tai muutamme ne nimettömäksi, jotta niistä ei enää tunnista sinua, ellei meillä ole lainsäädäntöön perustuvaa oikeutta tai velvoitetta säilyttää tiettyjä henkilötietoja.

 

 

Tietoturva

Asiakasrekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu erilaisin teknisin ratkaisuin luvattoman pääsyn ja tietojen tuhoutumisen estämiseksi. Kaikki henkilötiedot on tallennettu palomuurein suojatuille servereille.

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

 

Oikeus poistaa tiedot

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisistä rekistereistä.

 

Oikeus vastustamiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa milloin tahansa tilanteeseesi vedoten sitä, että käsittelemme henkilötietojasi.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa sitä, että henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

 

Oikeus välttyä automaattiselta päätöksen teolta

 • Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, kun päätöksellä olisi sinua koskeva oikeusvaikutus tai se vaikuttaisi sinuun vastaavalla tavalla riittävästi.

 

Tietosuojakäytännön muutokset

AudioBalance kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Kun teemme tähän käytäntöön olennaisia muutoksia ilmoitamme niistä asiakkaillemme selkeästi tilanteeseen sopivalla tavalla esimerkiksi näyttämällä selkeän ilmoituksen AudioBalance palveluissa tai lähettämällä sinulle sähköpostia. Saatamme ilmoittaa myös muutoksista ennakkoon. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. AudioBalancen suosittelee rekisteröityjä tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.