Tutkimukset

Turun yliopiston tekemä tieteellinen tutkimus

Innovaation taustalla on myös Turun yliopiston tekemä tieteellinen tutkimus. Tutkimukset Turun yliopistossa tehtiin vuonna 2014 ja 2015. Tutkimuksen hypoteesi oli, että aivojen auditiivista prosessointia voidaan muokata metodin avulla. Hypoteesin paikkansapitävyys voitiin vahvistaa kaikkien testihenkilöiden kohdalla.  Tutkimustulosten mukaan vieraan kielen tavujen ja äänteiden tunnistaminen helpottuu 21%.

Oulun yliopiston tekemä tutkimus

Oulun Yliopistossa metodia tutkittiin Pirjo Korpilahden johdolla (2006) ihmisillä, joilla on lukihäiriö. Tutkimuksen tulos oli, että menetelmästä on apua ja kuntouttavaa vaikutusta ihmisille, joilla on lukihäiriö.

Mikkelin ammattikorkeakoulun seurantatutkimus

Mikkelin ammattikorkeakoulussa tehtiin seurantutkimus (2005) osalle Hannu Hätisen kuntouttamista henkilöistä. Seurantatutkimukseen osallistui 300 henkilöä. 90% osallistuneista sai kuntoutuksesta apua.

Innovaation isä, Hannu Hätinen, on kuntouttanut metodilla yli 3000 henkilöä.