Vieraan kielen oppimisvaikeudet | VINKE

Vieraan kielen oppimisvaikeudet

VINKE tuo apua oppimisen haasteisiin, ääniyliherkkyyden ja tarkkaavaisuuden ongelmiin.

Vieraan kielen oppiminen on monille vaikeaa ja saattaa muodostaa esteen akateemisille opinnoille tai työuralla etenemiselle. Vieraiden kielten vaikeuksiin voi liittyä jännitystä ja ahdistuneisuutta, mikä on todennäköisesti seurausta opinnoissa koetuista vaikeuksista. Lukivaikeus lisää riskiä vieraan kielen oppimisvaikeuksiin. Usein lukivaikeuteen liittyy vaikeus tiedostaa mistä äänteistä kuullut sanahahmot koostuvat, mikä tekee vaikeaksi painaa uusia sanoja mieleen ja hahmottaa niiden kirjoitusasua. Vieraan kielen oppimisvaikeus voi olla myös henkilöillä, joilla äidinkielen lukeminen ja kirjoittaminen ei ole tuottanut vaikeuksia. Usein näillä henkilöillä on vaikea muodostaa mieleenjääviä äännehahmoja uusista opittavista sanoista. Tällöin vieraan kielen sanavarasto kehittyy hitaasti ja kieliopillisia rakenteita on vaikea oppia. Vieraan kielen oppimisen vaikeuksiin voi vaikuttaa myös tarkkaavuuden ja hahmottamisen ongelmat.

 

Mistä vieraan kielen oppimisen vaikeuden voi tunnistaa?

  • Menestyminen koulun kieliopinnoissa heikkoa.
  • Vieraan kielen oppiminen hitaampaa ja työläämpää kuin ikätovereilla.
  • Vaikeuksia vieraan kielen sanojen ääntämisessä, lukemisessa, kirjoittamisessa, luetun ja kuullun ymmärtämisessä.
  • Sanaston ja käsitteiden oppiminen työlästä.
  • Vieraan kielen tuottaminen vaikeaa.
  • Kieliopin soveltaminen vaikeaa.

 

VINKE –musiikkikuntoutuksesta apua vieraan kielen oppimisvaikeuksiin

VINKE –musiikkikuntoutuksen käyttö helpottaa tutkimustulosten mukaan vieraan kielen tavujen ja äänteiden tunnistamista 21%. Tällöin henkilö pystyy helpommin tuottamaan tekstiä oikein vieraalla kielellä. Vieraan kielen sanojen ääntäminen helpottuu, koska tavut ja äänteet kuulee oikein. VINKE –musiikkikuntoutus opettaa kuulojärjestelmää käsittelemään ääniä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä helpottaa ja nopeuttaa auditiivista prosessointia, jolloin vieraiden kielten opiskelukin helpottuu.

 

Aloita käyttö >