VINKE

VINKE auttaa oppimisessa, vieraan kielen opiskelussa,
hahmottamisongelmissa, keskittymisvaikeuksissa.

VINKE on kuntouttava musiikkituote

VINKE on kuntouttava musiikkituote, jonka avulla voidaan kuntouttaa poikkeavaa aistitiedon käsittelyä ja aistijärjestelmän häiriöitä. VINKE soveltuu kuulojärjestelmän häiriöiden kuntouttamiseen.

Monilla henkilöillä aistitoimintojen poikkeamat, kuulohavaintojen vääristymät ja primitiiviheijasteiden esiintulo liittyvät toisiinsa. Kuuloaistin häiriöiden on todettu aiheuttavan levottomuutta, stressiä ja keskittymiskyvyn puutetta. Esimerkiksi normaali taustahäly koulussa tai toimistossa voi häiritä niin paljon, että omaan opiskeluun tai työhön keskittyminen on lähes mahdotonta (Professori Pirjo Korpilahti, 2006, IADT Dysleksia kuntoutustutkimus).

VINKE musiikin avulla voidaan kuntouttaa aistijärjestelmää kuulojärjestelmän osalta. Kuntouttavan VINKE-musiikkituotteen avulla kuntoutetaan aivojen kykyä havaita kuuloaistimuksia, jonka avulla keskittyminen, lukeminen ja kielten opiskelu helpottuu.

”Musiikki on helposti kuunneltavaa äänimateriaalia, jolla kuulojärjestelmää ikään kuin ’opetetaan’ käsittelemään ääniä uudella, tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Näin voidaan vaikuttaa aivopuoliskojen dominanssiin, kuulon yliherkkyyksiin tai vaimentumiin. Fysikaalisella tasolla terapiamusiikilla pyritään vaikuttamaan kuulojärjestelmän lihaksistoon, hermostoon sekä aivoissa tapahtuvaan kuuloinformaation käsittelyyn.” (Professori Pirjo Korpilahti, 2006, IADT Dysleksia kuntoutustutkimus).

VINKEN seurauksena aistijärjestelmän kuntouttaminen kuulojärjestelmän osalta mahdollistuu. VINKEÄ käyttäneet henkilöt ovat saaneet apua opiskeluun ja työelämään. Heidän oppimisensa ja työstä suoriutumisensa on tehostunut, keskittymiskyky on parantunut, stressin sietokyky on parantunut ja taustaäänien häiritsevyys on vähentynyt.

 

VINKE-MUSIIKKIKUNTOUTUKSEN ETENEMINEN

Mikä VINKE-musiikkituote on?

VINKE-musiikkituote sisältää kuusi miellyttävän kuuloista kappaletta, jotka kuntouttavat aistijärjestelmää kuulojärjestelmän osalta.

Miten VINKEN kuntouttavaa musiikkia kuunnellaan?

VINKEN kuntouttavaa musiikkia kuunnellaan yksi kappale päivässä, kuutena päivänä viikossa vähintään 10 viikon ajan. Kappaleiden pituudet ovat noin 10 minuuttia. Kaikki kappaleet sisältävät samat kuntouttavat elementit, joten kappaleiden kuuntelujärjestyksellä ei ole merkitystä.

VINKEN kuntouttavaa musiikkia kuunnellaan internetiin yhteydessä olevan tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin internet- selaimen kautta korvakuulokkeilla. Huomioithan, että korvakuulokkeiden oikea kuuloke on oikealla korvalla ja vasen kuuloke vasemmalla korvalla.

Mistä VINKE-musiikkituotteen voi hankkia?

VINKE-musiikkituotteen voi hankkia VINKEN kotisivuilta www.vinke.fi klikkaamalla linkkiä ”Aloita käyttöjakso” tai "Rekisteröidy VINKEEN".

Tämän jälkeen valitset  kahden viikon kokeilujakson tai 10 viikon hoitojakson.

Valittuasi kuuntelujakson pituuden rekisteröidy palveluun. Rekisteröinnissä tulee täyttää kaikki pyydettävät tiedot. Rekisteröinnin yhteydessä luot itsellesi vapaavalintaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan VINKE Playeriin.

Maksun suorittamisen jälkeen voit alkaa kuuntelemaan kuntouttavaa VINKE-musiikkia kirjautumalla VINKE Playeriin luomillasi tunnuksilla. VINKE Playeriin kirjautuminen tapahtuu VINKEN kotisivuilla olevasta yläpalkista ”Kirjaudu VINKEen” kohdasta.

Rekisteröidy VINKEEN