Esittely

Henkilökohtainen etäkuntoutus

Me VINKELLÄ haluamme olla ajan hermolla ja tarjota palveluitamme asiakkaillemme kustannustehokkaasti ja nopeasti. Olemme laajentaneet palveluidemme saatavuutta ja tarjoamme nyt etäkuntoutusta asiakkaillemme.

Halusimme nostaa etäkuntoutuksen vaihtoehdoksi perinteisen VINKE PRO -kuntoutuksen rinnalle, sillä etäkuntoutus mahdollistaa nopean avun ajasta ja paikasta riippumatta videovastaanoton avulla. Näin apu ulottuu myös alueille, jonne kuntoutuspalveluita perinteisessä muodossa on ollut vaikeaa saada.

VINKE DIGI on etäkuntoutusta, jossa autetaan asiakasta saavuttamaan asetettuja tavoitteita videovastaanoton kautta. VINKE DIGI etäkuntoutuksessa keskitytään impulsiivisuuden ja keskittymisen haasteiden hoitoon, kun taas VINKE PRO:ssa kuntoutetaan aistijärjestelmää laaja-alaisemmin. Konsultoivalle VINKE PRO -terapeutille kannattaa hakeutua, mikäli sinulla on seuraavia haasteita tai olet huolissasi joistakin seuraavista osa-alueista:

 

1. Impulsiivisuutta

2. Keskittymisen haasteita

3. Tunteiden säätelyn haasteita

4. Vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa

5. Vireystilan säätelyn haasteita

6. Alisuoriutumista

 

VINKE PRO -terapeuteilla on ammattikorkeakoulukoulutus terveydenhuollon puolelta (sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti) ja/ tai Valviran hyväksymä psykoterapeuttitutkinto.

 

VINKE DIGI -etäkuntoutuksen avulla impulsiivisuuden ja keskittymisen ongelmia voidaan helpottaa merkittävästi, mutta ne eivät kaikkien asiakkaiden osalta poistu kokonaan. Kuntoutuksen myötä kykyä selviytyä jokapäiväisistä toimista voidaan tukea ja helpottaa sekä lisätä henkilön osallistuvuutta omaan arkeensa esimerkiksi neuropsykiatrisen oireyhtymän peruspiirteistä huolimatta. Toimintakyvyn pysyminen hyvänä tukee myös psyykkistä hyvinvointia.

 

Palvelun toteuttamiseen asiakas tarvitsee toimivan internet -yhteyden ja kameralla varustetun vastaanottimen (PC, Mac, Tabletti, älypuhelin). VINKE DIGI maksu suoritettaan laskulla tapaamisen jälkeen. Etäyhteys suoritettaan suojatulla yhteydellä (Medics24).

 

VINKE DIGI etäkuntoutuksen ajanvarauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään linkki asiakasportaaliin, jossa hän täyttää esitietolomakkeen ennen videovastaanottoa. Etäkuntoutus sisältää yhden videovastaanoton, henkilökohtaiset harjoitteet ja VINKE -musiikin. Ensimmäisen etävastaanoton aikana asiakkaan kanssa käydään asiakkaan täyttämän esitietolomakkeen sisältö läpi sekä tehdään muutamia yksinkertaisia testejä, joilla testataan tasapaino ja refleksit. Yksinkertaisten testien, haastattelun sekä esitietolomakkeen pohjalta asiakkaalle annetaan harjoitteet kotiin. Kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä tapaamisesta asiakkaalle varataan etäseuranta-aika, jossa katsotaan yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuksen eteneminen.

1.

VINKE PRO -TERAPEUTIN TAPAAMINEN ETÄYHTEYDEN AVULLA

 

Kuntoutuksen kartoitus 1 h

2.

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSSUUNNITELMA

 

Kuntoutuksen suunnittelu ja aloittaminen. Hoidon kesto 6 – 9 kk. VINKE -musiikki ja harjoitteet.

3.

HENKILÖKOHTAINEN HARJOITUSOHJELMA

 

Omatoiminen harjoittelu kotona päivittäin 10 min.

Huoltaja kannustaa ja auttaa.

4.

SEURANTAKÄYNTI / TERAPIA KONTROLLI ETÄYHTEYDEN AVULLA

 

Kuntoutuksen kehityksen seuranta ja uusien harjoitteiden opastus. Seurantakäyntien määrä noin 2 -5 kertaa. Etävastaanotto 1 h.

Aistiyliherkkyydet lieventyvät

Normalisoimalla aistijärjestelmän toimintaa aistiyliherkkyyksiä voidaan lieventää tai jopa poistaa kokonaan.

Keskittyminen paranee

Aistijärjestelmän epätarkoituksen mukaisesta toiminnasta johtuvia keskittymisen ongelmia voidaan helpottaa.

Motorinen toiminta kehittyy

Poikkeavasta aistitiedon käsittelystä johtuvia motorisia ongelmia voidaan kuntouttaa.

Oppiminen helpottuu

Oppimisen esteitä voidaan vähentää tai jopa poistaa.

Apu sosiaalisiin tilanteisiin

Sosiaalisten tilanteiden kuormitusta ja impulsiivista käyttäytymistä voidaan lieventää.

VINKE Digi

ETÄKUNTOUTUS

 

Konsultaatiota ja etäkuntoutusta keskittymisen sekä impulsiivisuuden ongelmiin.

 

150€ / 1h Videoyhteys

 

Sisältää harjoitteet ja VINKE musiikin.