Esittely

Neuropsykiatrinen valmennus

Lapsen impulsiivisuus, keskittymisen vaikeudet, motorinen levottomuus ja aistiyliherkkyydet voivat tuoda usein monenlaisia haasteita koko perheen arkeen. Vanhemmat voivat myös kokea jäävänsä yksin ja kuormittuvansa arjen pyörittämisen ja lasten erilaisten tarpeiden ja niihin vastaamisen alla.
 
Tarjoamme ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen arjen hallintaan ja vanhemmuuden tukemiseen sekä ohjausta ja tukea valmentavalla otteella päiväkotiin ja kouluun.
 
Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy -valmennus soveltuu erityisesti niille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä.
 
Valmennus on kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla lapsi/nuori oppii uusia toimintatapoja ja taitoja arjessa/koulussa/päiväkodissa toimimiseen. Valmennus rakennetaan yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
 
Työskentelymenetelmänä käytämme ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Valmennuksessa muutetaan ongelmat tavoitteiksi positiivisuuden näkökulmasta.
 
Erityisosaamisena meillä on työskenteleminen VINKE PRO -terapeutteina aistijärjestelmän kuntouttajina, joten omaamme vahvan tietämyksen lapsen sensomotorisesta kehityksestä ja aistisäätelyn ongelmien kuntouttamisesta. Hyödynnämme tätä tietoa myös valmennuksissamme.
 
Valmennukseen on mahdollisuus saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.
 
Voitte varata ajan neuropsykiatriseen valmennukseen soittamalla suoraan Tiialle tai laittamalla hänelle sähköpostia. Tuotamme palvelua tällä hetkellä pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan alueella.

1.

NEUROPSYKIATRISEN VALMTENTAJAN TAPAAMINEN

 

Valmennuksen kartoitus.

2.

YKSILÖLLINEN VALMENNUSSUUNNITELMA

 

Valmennuksen suunnittelu ja aloittaminen

3.

NEPSY VALMENNUKSEN TOTEUTUS

 

Toteutetaan valmentautujan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

4.

NEPSY VALMENTAJAN TAPAAMISET

 

Valmennettavan ja NEPSY valmentajan yhteiset tapaamiset.

YKSILÖLLINEN TUKI LAPSILLE JA NUORILLE

VANHEMMUUDEN TUKI

TUKI VARHAISKASVATUKSEN JA KOULUJEN KANSSA

ARJEN SUJUVUUS

ITSETUNNON TUKEMINEN

Neuropsykiatrinen valmennus

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

 

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta

 

90€ / 1h Vastaanottokäynti

HENKILÖSTÖ

AMMATTILAISET

Tiia Lääveri

 

VINKE PRO -terapeutti

Koulutus: Sairaanhoitaja (amk), Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.
Tiialla on yli 10 vuoden kokemus erityislasten koulunkäynnin ohjaamisesta ja tukemisesta. Lisäksi Tiialla on vankka kokemus erityislasten päivittäisten toimintojen ja vuorovaikutuksen taitojen ohjaamisesta. Tiia on toiminut myös kokemusasiantuntijana nepsy-lasten perheille.

 

tiia.laaveri@vinke.fi

040 180 7343

 

 

Kysy lisää