VINKE PRO

VINKE PRO–KUNTOUTUS

 

Innovatiivisen VINKE PRO-kuntoutuksen avulla voidaan kuntouttaa poikkeavaa aistitiedon käsittelyä ja aistijärjestelmän häiriöitä laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti . Olemme kuntouttaneet menetelmällä tuhansia henkilöitä yli kymmenen vuoden aikana.

 

VINKE PRO -kuntoutuksen avulla voidaan kuntouttaa:

 • ADHD -tyyppisiä oireita
 • Aistiyliherkkyyksiä
 • Autisminkirjon häiriötä
 • Keskittymisvaikeuksia
 • Oppimisvaikeuksia

   

  VINKE PRO-kuntoutuksessa asiakas tavataan henkilökohtaisesti ja asiakkaalle tehdään kokonaisvaltainen aistijärjestelmän tutkimus. Tutkimusten löydösten perustella asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja annetaan henkilökohtaiset harjoitusohjelmat, joilla aistijärjestelmää voidaan kuntouttaa toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Harjoitusohjelmien avulla aktivoidaan aistitiedon käsittelyn kannalta tärkeimpiä aistikanavia, hyödynnetään kuntoutujan aistikokemuksia ja tarkoituksenmukaista reagointia niihin. Harjoitteiden avulla voidaan parantaa kuntoutujan aivojen tapaa käsitellä ja jäsentää aistimuksia ja normalisoida niihin reagointia.

   

  VINKE PRO-kuntoutuksen seurauksena aistijärjestelmän kokonaisvaltainen kuntoutuminen mahdollistuu. Kuntoutus etenee jokaisella yksilöllisesti. Kuntoutuksessa olleet henkilöt ovat saaneet apua tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksiin, aistiyliherkkyyksiin, oppimisen haasteisiin, hahmottamisongelmiin ja alisuoriutumiseen. Kuntoutuksella on suuri positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

   

   

   

   

   

  VINKE PRO-KUNTOUTUKSEN ETENEMINEN

   

  VINKE PRO-kuntoutukseen sisältyy kolme henkilökohtaista käyntikertaa.

   

  1. Tutkimuskäynti
  • Tutkimuskäynnillä asiakkaalle tehdään kokonaisvaltainen aistijärjestelmän tutkimus. Tutkimuksessa käytetään standardoituja testejä. Testien perustella nähdään, millä aistijärjestelmän osa-alueilla on häiriöitä. Testien tulosten perusteella asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja annetaan henkilökohtaiset harjoitusohjelmat kotiin tehtäväksi. Tutkimuskäynnin pituus on 1,5 – 2 tuntia. Tutkimuskäynnin perusteella asiakkaalle kirjoitetaan lausunto.

   

        2. Kontrollikäynti

  • Ensimmäinen kontrollikäynti on noin kolmen kuukauden kuluttua tutkimuskäynnistä. Ensimmäisellä kontrollikäynnillä katsotaan kuntoutuksen eteneminen ja annetaan uudet harjoitusohjelmat kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kontrollikäynnin pituus on noin 1,5 tuntia.

   

        3. Kontrollikäynti

  • Toinen kontrollikäynti on noin kolmen kuukauden kuluttua edellisestä kontrollikäynnistä. Toisella kontrollikäynnillä varmistetaan, että kuntoutus on saatettu loppuun tarkoituksenmukaisesti. Kontrollikäynnin pituus on noin 1 tunti.

  Lähde mukaan VINKE PRO-kuntoutukseen!

  Pyydä tarjous

  tai

  Soita