Esittely

Henkilökohtainen kuntoutus

Kyseessä on sensomotorisen kehityksen tukeminen lääkkeettömällä hoitomenetelmällä.

 

VINKE PRO -terapeuttimme voi olla teille avuksi, mikäli koette, että lapsesi levottomuus, impulsiivisuus, keskittymisvaikeudet ja tunteiden säätelyn haasteet eivät ole enää normaalia. Autamme myös niissä tilanteissa, jos voimavarat perheen sisällä alkavat ehtyä ja tarvitsette ulkopuolista apua.

 

VINKE PRO -kuntoutuksesta on hyötyä henkilöille, joilla on aistijärjestelmän ongelmia tai poikkeavaa aistitiedon käsittelyä. Aistijärjestelmän ongelmia esiintyy usein henkilöillä, joilla on neuropsykiatrisia pulmia, kuten ADHD tai tarkkaavuuden ja keskittymisen häiriöitä.

 

VINKE PRO -kuntoutus on aistijärjestelmän kuntoutusta, joka pohjautuu sensorisen integraation ja sensomotorisen kuntoutuksen menetelmiin. Kuntoutuksessa annettavien henkilökohtaisten harjoitusohjelmien avulla poikkeavaa aistijärjestelmän toimintaa voidaan muokata toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja näin normalisoida aistimusten kokemusta ja niihin reagointia.

 

VINKE PRO -kuntoutuksessa asiakas tavataan henkilökohtaisesti ja asiakkaalle tehdään kokonaisvaltainen aistijärjestelmän tutkimus. Tutkimuksessa käytetään standardoituja testejä, joiden perusteella nähdään, millä aistijärjestelmän osa-alueilla on ongelmia. Asiakkaalta testataan tasapaino, refleksit, karkea- ja hienomotoriikka, ristikkäisyyden hallinta, kehon lateraalisuus, silmien motoriikka sekä primitiiviheijastejäänteet sekä tutkitaan asiakkaan kuulo. Kuulontutkimuksessa selvitetään kuulokynnyksen tasapainottumista, onko kuulo herkistynyt taustaäänille tai äänteiden erottelutaajuuksille. Asiakkaan kuulokäyrää verrataan TOMATIKSEN ihannekuulokäyrään. Tutkimusten perustella asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, joka pitää sisällään henkilökohtaiset harjoitusohjelmat sekä henkilökohtaisesti räätälöidyn VINKE -musiikin, joilla aistijärjestelmää kuntoutetaan toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

VINKE PRO – Terapeutit ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on alan ammattikorkeakoulukoulutus (sairaanhoitaja, fysioterapeutti) ja/tai Valviran hyväksymä psykoterapeuttitutkinto.

Esittely

 

Psykoterapeutti Hannu Hätinen kertoo VINKE PRO kuntoutuksesta.
1.

VINKE PRO – TERAPEUTIN TAPAAMINEN

Kuntoutuksen kartoitus 1.5 – 2h

Kokonaisvaltainen aistijärjestelmän tutkimus standardoiduin testein.

2.

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Kuntoutuksen suunnittelu ja aloittaminen. Hoidon kesto 6 – 9 kk. VINKE -musiikki ja harjoitteet.

3.

HENKILÖKOHTAINEN HARJOITUSOHJELMA

Omatoiminen harjoittelu kotona päivittäin 10 min.

Huoltaja kannustaa ja auttaa.

4.

SEURANTAKÄYNTI / TERAPIA KONTROLLI

Kuntoutuksen kehityksen seuranta ja uusien harjoitteiden opastus. Seurantakäyntien määrä noin 2 -5 kertaa.

Aistiyliherkkyydet lieventyvät

Normalisoimalla aistijärjestelmän toimintaa aistiyliherkkyyksiä voidaan lieventää tai jopa poistaa kokonaan.

Keskittyminen paranee

Aistijärjestelmän epätarkoituksen mukaisesta toiminnasta johtuvia keskittymisen ongelmia voidaan helpottaa.

Motorinen toiminta kehittyy

Poikkeavasta aistitiedon käsittelystä johtuvia motorisia ongelmia voidaan kuntouttaa.

Oppiminen helpottuu

Oppimisen esteitä voidaan vähentää tai jopa poistaa.

Apu sosiaalisiin tilanteisiin

Sosiaalisten tilanteiden kuormitusta ja impulsiivista käyttäytymistä voidaan lieventää.

Vinke Pro

HENKILÖKOHTAINEN KUNTOUTUS

Tukea lapsen keskittymiseen ja impulsiivisuuteen

Kokonaisvaltainen aistijärjestelmän tutkimus ja henkilökohtaisesti räätälöity kuntoutusohjelma.

Sisältää harjoitteet ja VINKE musiikin.

Tarjous

Pyydä tarjous