Yleistä tietoa aistiyliherkkyyksistä

Aikuisella aistiyliherkkyys voi näkyä alentuneena kuormitus ja häiriöherkkyytenä. Väsymys, ärtyneisyys, keskittymisen vaikeus ja aloitekyvyn vähentyminen ovat tyypillisiä oireita aistiyliherkkyydestä.

Aistiyliherkkä henkilö reagoi aistimuksiin voimakkaammin, nopeammin ja / tai pidempikestoisemmin kuin henkilö, jonka aistitiedon käsittely toimii normaalisti.
Kuormittuminen nostaa kehon stressitasoa, jolloin keho ja mieli reagoi voimakkaasti ympäristön aistiärsykkeisiin. Tunteiden säätely voi olla vaikeaa, keskittyminen vaikeutuu ja jaksaminen arjen askareissa voi olla vaikeaa.

Aistiyliherkkyys aikuisella voi vaikuttaa jaksamiseen töissä, kotona tai harrastuksissa.
Aistitoiminnan häiriöillä tiedetään olevan vaikutusta esimerkiksi keskittymiseen, uuden oppimisen ja kuormittumiseen. Kun aistitiedon käsittelyssä on ongelmaa, jaksaminen voi olla työlästä. Aistiyliherkällä henkilöllä on usein myös motorisia koordinaatiohäiriöitä.
Nämä haasteet/kuormittumiset voivat liittyä hermoston ylivireys tilaan ja primitiivirefleksien aktiivisuuteen.

VINKE PRO -kuntoutus on aistijärjestelmän kuntoutusta, joka pohjautuu sensorisen integraation ja sensomotorisen kuntoutuksen menetelmiin. Kuntoutuksessa annettavien henkilökohtaisten harjoitusohjelmien avulla poikkeavaa aistijärjestelmän toimintaa voidaan muokata toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja näin normalisoida aistimusten kokemusta ja niihin reagointia.

LISÄTIETOA

KYSY LISÄÄ